Handen wassen en het Corona-virus

Corona is een soort griepachtig verkoudheidsvirus. Dat je er zoveel over hoort komt doordat het een nieuw virus is. Nieuw betekent dat niemand er afweerstoffen tegen heeft en dat de griepprik geen bescherming biedt. Iedereen die er mee in aanraking komt raakt besmet. De meeste mensen ondervinden milde ziekteverschijnselen dus paniek is niet nodig. Corona lijkt bij minder fitte personen wel een iets ernstiger ziekte-verloop te hebben dan de standaardgriep.
Veel mensen tegelijkertijd ziek is problematisch. Voorkomen is beter dan genezen, daarom proberen overheden op allerlei manieren verspreiding in te dammen.

Wat kun je zelf doen?
Het virus verspreidt zich, net als de griep, via vochtdeeltjes uit de ademhalingswegen die door hoesten, niezen, praten en kuchen in de lucht komen. In de lucht kunnen ze ingeademd worden door gezonde personen. De vochtdeeltjes kunnen ook terecht komen op voorwerpen als deurknoppen, trapleuningen en toetsenborden. Doordat er iemand in de buurt gehoest heeft, of door de hand die de hoestende zieke voor zijn mond hield. Het virus kan dan via de hand van een gezond persoon weer naar de mond of neus... 

Algemene adviezen om verspreiding van het virus te voorkomen zijn:
  • Niet in de buurt komen van zieke mensen.
  • Thuis blijven als je ziek bent.
  • Ruimtes vermijden waar mensen dicht op elkaar zitten.
  • Niezen en hoesten met een elleboog voor je mond.
  • Handen wassen!
Voor dat laatste een leuk proefje met brood op een basisschool in Idaho Falls


Vijf witte boterhammen die ruim 3 weken in een gesealde zak zitten...
  1. Boterham die op alle toetsenborden uit de klas is gelegd.
  2. Boterham die zonder aanraken in de zak is gedaan.
  3. Boterham aan elkaar doorgegeven met ongewassen handen.
  4. Boterham aan elkaar doorgegeven met gewassen handen.
  5. Boterham aan elkaar doorgegeven met handen die met desinfectiegel zijn behandeld.
Het was een mooie test om de kinderen het nut van handen wassen te laten inzien!

Handen wassen werkt beter dan desinfectie-gel om verspreiding van virussen te voorkomen. Dat komt doordat desinfectie-gel alles dood, ook de afweerstoffen die van nature wat dieper in je handen (in de poriën) zitten. Bovendien moet je de handen vrij nauwkeurig insmeren om elk deel waar virussen kunnen zitten te bereiken.
Virussen landen aan de oppervlakte van je handen, wassen is voldoende.

En ja, op voorwerpen kunnen bacteriën en virussen best een tijd overleven helaas.
Tot maar liefst 9 dagen voor het Corona-virus.

Natuurlijk zijn de algemene adviezen geen garantie. Het helpt in ieder geval wel de verspreiding te vertragen. Iedereen tegelijk ziek is problematisch. Carl Bergstrom maakte een mooie grafiek:
Reacties