Turf, veen, potgrond, tuinaarde of compost

Turf = gedroogd veen
Veen = natte sponsachtige grond van plantaardig materiaal. Veen groeit aan door plantenresten die niet of slecht verteren door gebrek aan zuurstof. Circa 1 cm per jaar. Doordat de resten niet verteren komt er geen koolstofdioxide vrij; veen slaat koolstofdioxide op.
Laagveen groeit aan door grondwater, hoogveen door regenwater.

Aan het afgraven van veen en het droogvallen van veen kleven twee enorme nadelen:
  • De opgeslagen koolstofdioxide komt vrij.
  • De wateropname-capaciteit van de bodem neemt af.

Door grondwaterdaling, veroorzaakt door klimaatverandering of kunstmatig voor de landbouw is er de afgelopen decennia nogal wat laagveen verdroogd.
In het verleden is er veel veen afgegraven voor brandstof (turfwinning). Tegenwoordig wordt het alleen nog afgegraven voor "de tuin". Omdat er al zoveel afgegraven is en we weer wat zuiniger zijn op onze eigen natuur wordt veen tegenwoordig geïmporteerd uit "arme" landen die wat minder milieubewust zijn.

Doordat er zoveel veengrond verdwenen is, is de wateropname-capaciteit van de bodem terug gelopen. Regenwater spoelt weg in plaats van dat het opgenomen wordt, met meer overstromingen als gevolg. Een vicieuze cirkel ontstaat; doordat regenwater wegspoelt groeit het hoogveen niet én daalt het grondwaterpeil waardoor laagveen verdwijnt. Met als gevolg dat regenwater nog sneller wegspoelt.

"Oh, maar ik gebruik geen veen in mijn tuin?" Dat dacht ik ook totdat ik het boek de Tuinjungle las:

  • Potgrond van het tuincentrum? Gemalen veen verrijkt met meststoffen.
  • Tuinaarde van het tuincentrum? Mengsel van turf en compost.
  • Potgrond en tuinaarde heb je in allerlei varianten. Met extra kalk, met extra klei of juist extra zuur.
  • Turf wordt samengeperst tot tabletten en potjes die gebruikt worden voor die leuke zaai-setjes.


Dus vanaf nu:
Maak je eigen compost en laat herfstbladeren liggen.
En als het echt niet anders kan. Koop dierlijke mest (overschot in ons land!) of turfvrije aarde.

Update april 2021
In veel gemeentes waar groenafval gescheiden wordt opgehaald zijn er compostdagen. Dan kun je gratis compost afhalen. Zelf scheppen dus geen plastic zakken en absoluut zonder afgegraven veen. In onze gemeente wordt er zelfs compost aangeboden van een specifieke locatie, de Groenzoom.

Reacties